רחובות, שכונות ואתרים

מיכה

הנביא מיכה המורשתי מנביאי ישראל בימי בית ראשון.

הנביא מיכה המורשתי היה בן זמנו של ישעיהו. ספר מיכה הוא השישי בספר "תרי עשר". הוא עוסק בתוכחה נגד עושק ושחיתות מוסרית, נלחם בנביאי השקר, מקונן על החורבן ומבטיח, כי בעתיד ימשול בעם מלך מבית דוד, שיביא שלום לעולם.
הרטום פרוש למקרא ע"פ שיטת קאסוטו