רחובות, שכונות ואתרים

מורן

שיח ממשפחת היערתיים.

המורן הוא סוג של עצים ושיחים ממשפחת היערתיים, הכולל כ- 120 מינים שחלקם נשיר וחלקם ירוק עד. מורן החורש הגדל בכרמל ובגליל העליון פורח באביב בתפרחת דמויות סוכך, המדיפות ריח קלוש. הפרי הוא ענבה שחורה דמויית ביצה. למורן המקומט פרי דמוי ביצה, שצבעו אדום והוא משחיר בהבשלתו כמו זה של המורן הריחני.
אינציק' בריטניקה לנוער.