רחובות, שכונות ואתרים

מורדי הגיטאות

אנשי הגיטאות שלחמו בנאצים בתקופת השואה.

לכבוד גבורת היהודים שהתקוממו בגיטאות נגד מיבצעי ההשמדה של הנאצים במלחמת העולם השניה . הנודע שמרידות התחולל בגיטו וורשה אפריל 1943. מרידות נוספות פרצו גם בגיטאות אחרים כגון : בייאליסטוק, וילנה וקרקוב.