רחובות, שכונות ואתרים

סולד הנרייטה

הנרייטה סולד (1945-1860 ) ממייסדות "הדסה" ומארגנות "עליית הנוער"

סולד הנרייטה (1945-1860) עסקנית סוציאלית ציונית שייסדה את "הדסה" ב - 1912 בארה"ב. ב - 1927 נבחרה לועד הפועל הציוני בו טיפלה בענייני חינוך ובריאות. מ - 1930 עסקה הלאומי בענייני סעד וארגנה את "עלית הנוער" שהצילה נוער יהודי מאירופה מידי הנאצים, ודאגה לקליטתו בא"י.
לכסיקון האישים של א"י עמ' 347