רחובות, שכונות ואתרים

סאלח שלום

סאלח שלום (1952-1923 ) מעולי הגרדום.

סאלח שלום, "סליקאי" של המחתרת הציונית בעיראק. בן למשפחה דלה מכורדיסטאן. במבצע "עזרא ונחמיה" (1951-1950) התבקש להשאר בבגדד כדי לחסל את "הסליקים" של ה"שורה" או להעביר נשק לסליקים חדשים. ב - 10 ביוני 1951 נאסר. נאשם בזריקת רמוני - יד ונידון לתליה. ב - 18 בפברואר 1952 הועלה לגרדום בככר בגדד. מקודם נקרא רחוב יעקב כהן. השם שונה בעת האיחוד עם קרית בנימין כיון ששם גם היה רחוב כזה ורצו למנוע כפילות. (הרחוב עדיין קיים בשכונת פרוסטיג)
לכסיקון לבטחון ישראל עמ' 514