רחובות, שכונות ואתרים

נתיב הדרור

הדרך לחופש ולחירות. "וקראתם דרור בארץ" (וקרא כ"ה 10) שם סמלי.

"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" (וקרא כ"ה 10), חופש, חרות. ציפור שיר קטנה בעלת מקור עבה, צבע גופה חום ואפור, מקננת בקרבת משכנות האדם.
מילון חדש, אברהם אבן שושן