רחובות, שכונות ואתרים

שכונת קרית פרוסטיג

1934

בשנת 1934 הוקמה "שכונת פרוסטיג" ע"ש אוסקר פרוסטיג, בעל הקרקעות. פרוסטיג שהיה ציוני מובהק, רכש קרקעות בלבנון, בתל אביב, רעננה וחיפה כבר בשנות העשרים. בשנת 1933 עלה לארץ והשתקע בחיפה. בשנת 1933 רכש את הקרקע בכפר עטה מגברת אברמסקי מכיוון שהאמין כי מפרץ חיפה עתיד להתפתח וזו השקעה כלכלית נבונה. מטרתו הייתה להקים יישוב יהודי דתי חקלאי. את התשתית והצריפים הראשונים מימן מכספו. חמש משפחות ראשונות התיישבו בשכונה אך נשארו כמעט בודדות זמן רב.
בשנת 1947 התארגנו מספר משפחות של פועלים דתיים לבנייה בקריית פרוסטיג. נבנה "שיכון הפועל המזרחי", שכונת מגורים בעלת רחוב אחד שמשני צדדיו שדרת עצים גבוהים ובתים דו קומתיים. מגרש אחד הוקדש לבנין בית הכנסת.
לאורך שנים לא היו בשכונה מלבד בית הכנסת והצרכנייה שירותים ציבוריים כלשהם.
בשנת 1973, על רקע העלייה מרוסיה נבנו בקריית פרוסטיג מספר מבנים רבי קומות, שמונה קומות כל אחד. מספר התושבים גדל וחיים חדשים הוענקו לשכונה.