רחובות, שכונות ואתרים

ניל"י

"נצח ישראל לא ישקר", מחתרת עברית בא"י במלחמת העולם הראשונה

קבוצת צעירים מבני הישוב, בימי שלטון התורכים בא"י, בתקופת מלה"ע הראשונה. התארגנה לסייע לאנגלים לכבוש את א"י ע"י ריגול לטובתם. הקבוצה נקראה בשם ניל"י "נצח ישראל לא ישקר" (שמואל א' ט"ו 29). בראשה עמדו אהרון ושרה אהרונסון, ילידי המושבה זכרון יעקב. אהרון אהרונסון האמין כי אם יסייעו לאנגלים יגמלו הם לישוב היהודי בהקמת מדינה עצמאית. חלק מחברי הקבוצה נתפסו והוצאו להורג. (שרה אהרונסון שלחה יד בנפשה כאשר תפסוה התורכים).
יודאיקה, לכסיקון עמ' 233