רחובות, שכונות ואתרים

כפר חסידים

מושב בעמק זבולון 1924.

מושב בעמק זבולון כ - 6 ק"מ מדרום לקרית אתא. נוסד ב - 1924 בידי חסידים שעלו מפולין ומכאן שמו. קרית אתא (כפר עטה) נוסדה שנה אחר כך ומתישביה זכו לעזרה מצד אנשי כפר חסידים. תושביו הם אלו אשר ארחו אותם בברחם מפני הפורעים הערבים במאורעות תרפ"ט.
כל מקום ואתר עמ' 271