רחובות, שכונות ואתרים

שרת משה

משה שרת 1894 - 1964 , ראש ממשלת ישראל.

משה שרת (שרתוק) 1894 - 1953 , עלה לארץ בשנת 1906. עמד בראש המאבק העולמי לאישור הצעת החלוקה של א"י באו"ם. שר החוץ הראשון של ישראל 1948-1953. עם פרישתו של דוד בן גורון כיהן כראש הממשלה. ינאר 1954 עד נובמבר 1955 ואח"כ כשר חוץ עד לפרישתו 1956. ב- 1960 נבחר ליו"ר ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות.
יודאיקה, לכסיקון עמוד 327