רחובות, שכונות ואתרים

ירמיהו

מנביאי ישראל בתקופת בית ראשון.

הנביא ירמיהו בן חלקיה מענתות ניבא על יהודה ערב חורבן הבית הראשון בימי מלכי - יהודה יאשיהו, יהויקים, יהויכין וצדקיהו. מדבריו: "ושבו בנים לגבולם" (ירמיהו לא' 17). כנביא תוכחה נרדף וסבל כל ימי חייו. קריאתו למלך להיכנע לפני הבבלים כדי שאלו לא יחריבו את הארץ, נתפסה כבגידה, ולא זכתה לאוזן קשבת. עם חורבן יהודה ורצח גדליהו בן אחיקם, ברח מצרימה. בעבר, חלקו המזרחי של רחוב יהודה הנשיא נקרא רחוב ירמיהו.
יודאיקה, לכסיקון עמ' 165