רחובות, שכונות ואתרים

כהן יעקב

כהן יעקב 1960-1881 מחזאי, סופר ומשורר עברי.

יעקב כהן 1960-1881 מגדולי המשוררים העברים בתקופתנו. מחזאי, סופר, משורר לירי רומנטי לאומי. מיצירותיו: "מלכת הבוקר", "מנגינות גנוזות", "בריונים" בלדות: "פרץ ונעמי". מחזות היסטורים ומודרניים: "משפט חברים". תרגם מגרמנית את גיטה והיינה. דבריו: "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום" (מתוך "בריונים") היו לסיסמת "השומר" ותנועות אחרות.
לכסיקון האישים של א"י עמ' 266