רחובות, שכונות ואתרים

ישעיהו

הנביא ישעיהו בן אמוץ, מנביאי ישראל בימי בית ראשון.

ישעיהו בן אמוץ מגדולי נביאי ישראל. בימי עוזיהו יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה. מדבריו: "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים" (ישעיהו ב' 1). הוכיח את עמו על שעבודת ה' איננה נר לרגליו. המצוות המעשיות כקורבנות וצומות היו לעיקר, ללא טהרת הרוח וללא נקיון כפיים מעוול וחמס.
יודיאקה, לכסיקון עמ' 166