רחובות, שכונות ואתרים

שכונת קרית נחום

1933

"עיר גנים" - "קריית נחום" נוסדה בשנת 1933 ע"י "חברת הכשרת מפרץ חיפה", חברת בת של "החברה להכשרת הישוב". ע"פ התכנון נמכרו מגרשים בני 4 דונם על מנת לאפשר בניית בית ומשק עזר לידו. רוב רוכשי המגרשים היו יהודים ממצריים ומאנגליה ופועלים מחיפה.
האחרונים התחילו לבנות את בתיהם והתארגנו באגודה שנקראה "אגודת קריית נחום" ע"ש נחום סוקולוב. באותה שנה הקימה "חברת הכשרת הישוב" מכון מים, על מנת לספק את תצרוכת המים של הישוב החדש. תיפרוסת השכונה הייתה מפוזרת ובלתי אחידה מכיוון שרוב רוכשי המגרשים לא הגיעו לארץ. לכן פנה ועד השכונה בשנת 1945 פנה ל"חברת להכשרת מפרץ חיפה" ובקש ממנה לתרום חלק מהמגרשים הציבוריים לבניית שכון לחיילים משוחררים ממשתתפי מלה"ע השנייה הבריגדה. ואכן, בשנת 1946 הוקמה שכונה לחיילים משוחררים, שכללה עשרה שיכונים בני קומתיים שבתוכם שוכנו שבעים משפחות.
עם השנים התפתחו בקריה שירותים ציבוריים כמו ביה"ס וגני ילדים, מרפאה שהקימה ההסתדרות ואפילו ספריות. בסוף שנות הארבעים קלטה קריית נחום שלושים משפחות מעולי בולגריה שהתיישבו בקריה כקבוצה. בראשית שנות החמישים נבנתה מעברת קריית נחום שקלטה 540 משפחות. עם השנים אוחדה קריית נחום עם קריית בנימין ואח"כ עם קריית אתא.