רחובות, שכונות ואתרים

ירושלים

בירת ישראל. "בירושלים יהיה שמי לעולם" (דברי הימים ל"ג 4

בירת ישראל. בירת מלכי יהודה עד כיבושה בידי נבוכדנאצר מלך בבל (586 לפנה"ס). לאחר שבעים שנה בנו שבי - ציון את חורבותיה ושוב שימשה כבירת יהודה עד חורבן בית שני בידי הרומאים (שנת 70 לספירה). חזרה והיתה לבירת - ישראל עם קום מדינת ישראל (1948). במלחמת ששת הימים נכבשו העיר העתיקה והרבעים מצפון לה וחברו לה יחדיו. ירושלים קדושה לשלוש הדתות: היהדות , הנצרות והאיסלם. רחוב חד סטרי בחלקו מראשית 1999.
כל מקום ואתר עמ' 256- 238