רחובות, שכונות ואתרים

יל"ג

יל"ג (1831-1892) יהודהלייב גורדון, משורר עברי בתקופת ההשכלה.

יהודה לייב גורדון (1831- 1892) גדול המשוררים העברים בתקופת ההשכלה. יצירתו ספוגה רוח ההשכלה וסיסמתה: "היה אדם בצאתך ויהודי באוהלך".מיצירותיו: "דוד וברזילי", "קוצו של יוד" "צדקיהו בבית הפקודות".
יודאיקה, לכסיקון עמ' 81