רחובות, שכונות ואתרים

יוספטל גיורא

יוספטל גיורא (1912- 1962) ממנהיגי תנועת העבודה, שר בממשלת ישראל.

יוספטל גיורא 1912-1962 מפעילי תנועת העבודה בגרמניה מראשי הסוכנות היהודית, שר בממשלת ישראל. ב - 1938 עלה לא"י. בין מייסדי קיבוץ גלעד ב - 1945. ב - 1943 התגייס לצבא הבריטי ועסק ב"חינוכם" מחדש של השבויים הגרמנים במצרים. עובד המחלקה לעליה והקליטה של הסוכנות היהודית מ - 1945. בשנים 1952-1947 היה חבר הנהלת הסוכנות וראש מחלקת הקליטה בשנות העליה ההמונית. היה חבר "משלחת - השלומים" בגרמניה. גזבר הסוכנות היהודית, מזכיר מפא"י וחבר כנסת ב - 1960 התמנה שר העבודה ו ב- 1961 שר השכון והפתוח.
לכסיקון האישים של א"י עמ' 252