רחובות, שכונות ואתרים

יונה

הנביא יונה בן אמיתי

ספר יונה, החמישי בספרי "תשרי - עשר", בן ארבעה פרקים בלבד. מתוארות בו קורותיו של הנביא יונה בן אמיתי, הנשלח ע"י האל אל העיר ניווה, כדי להוכיחה על חטאותיה ולהחזירה בתשובה.
יודיאיקה, לכסיקון עמ' 152