רחובות, שכונות ואתרים

יואל

הנביא יואל בן פתואל.

יואל בן פתואל, נביא ביהודה . ספרו הוא השני בספר "תרי - עשר". שני הפרקים הראשונים כוללים תאור מפורט ונדיר של פלישת ארבה לארץ ישראל. בשני הפרקים האחרים נבואת יום הדין לעמים ותשועה לעם - ישראל.
יודיאקה, לכסיקון עמ' 152