רחובות, שכונות ואתרים

יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא (135-200) נשיא הסנהדרין ועורך המשנה.

רבי יהודה הנשיא (135-200), נשיא הסנהדרין, היה בנו ויורשו של רבן שמעון בן גמליאל השני. סמכויות השלטון המדיניות שלו, שהוכרו ע"י הרומאים וסמכותו הרוחנית אפשרו לו להשלים את מפעל סידור המשנה, הקובץ המסכם את תורת התנאים. הוא ישב באושה, שפרעם, טבריה, ציפורי ובבית שערים בה נקבר. בספרות התלמודית כונה, דרך כבוד, "רבי". בעבר, חלקו המזרחי של רחוב יהודה הנשיא נקרא רחוב ירמיהו.
לכסיקון היסטורי