רחובות, שכונות ואתרים

יהודה הלוי

רבי יהודה הלוי (1075- 1141) משורר עברי בתקופת "תור הזהב" בספרד

רבי יהודה הלוי 1075- 1141 מגדולי המשוררים העבריים. שיריו חדורים אהבה עמוקה לציון. החדיר לשירה העברית תבניות ערביות. חיבר שירי קודש וחול הרווחים רגש יהודי עמוק. ספרו הפולוסופי "הכוזרי", הכתוב בתבנית דו - שיח, מתאר ויכוחים דתיים להוכחת עליונות היהדות על הנצרות והאיסלאם.
יודאיקה, לכסיקון עמ' 151.