רחובות, שכונות ואתרים

יגור

קיבוץ בעמק זבולון (1922).

משק קיבוצי בעמק זבולון בקרבת חיפה (1922) בסמוך לכפר הערבי שניטש יג'ור. שימש בסיס חשוב ל"הגנה", לפלמ"ח ומקלט למעפילים. "בשבת השחורה" (29.6.46) גילו בו הבריטים את אחד ממחסני הנשק המרכזיים של ה"הגנה" והחרימוהו. לצד ענפי החקלאות גם ביח"ר לקופסאות ופחים (לגין) וביח"ר ליצור שפופרות.
כל מקום ואתר עמ' 226-227