רחובות, שכונות ואתרים

הרצוג, הרב

יצחק אייזיק הלוי הרצוג (1888-1959) רב ראשי בא"י ובמדינת ישראל.

יצחק איזיק הלוי הרצוג (1888- 1959). כיהן משנת 1937 כרב ראשי לא"י. מגדולי עסקני תנועת ה"מזרחי". בשנים 1936-1916 כיהן ברבנות באירלנד. בימי מלחמת העולם השניה פעל רבות להצלת יהודי אירופה. ניסה לקרב את החילוניים אל החיים הדתיים המסורתיים. עסק בכינוס תשובות בהלכה, הדנות בענייני אישות.
לקסיקון אישים של א"י עמ' 180