רחובות, שכונות ואתרים

יבניאלי ,שמואל

שמואל יבניאלי (1884- 1961 ) מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל.

שמואל (ורשבסקי) יבניאלי (1884 -1961) סופר ועסקן פועלים בא"י. מזכיר חברת "אחוזת - בית" ביפו. בין מייסדי אגודת "החורש" של פעילי הגליל. יצא לתימן (1911) וארגן עליית יהודיה לא"י. מספריו: "מסילה על תולדות תנועת הפועלים בא"י.
לכסיקון האישם של א"י עמ' 240.