רחובות, שכונות ואתרים

טרומפלדור

יוסף טרופלדור (1920-1880) גבור תל - חי.

יוסף טרומפלדור 18820-1920 (תל - חי) . קצין בצבא הרוסי במלחמת רוסיה - יפן, גבור תל - חי במלחמת העולם הראשונה ייסד ביחד עם ז'בוטינסקי את "גדוד נהגי הפרדות" ושרת בגליפולי. ב - 1917 ארגן ברוסיה הגנה יהודית בפטרבורג מפני הפורעים. ב - 1919 ארגן את תנועת "החלוץ" ברוסיה וחזר לארץ. בזכות טרומפלדור, חבריו ועמידתם בגבורה עד נפילתם בתל - חי ה ב - יא' אדר תר"פ (1920) נכלל הגליל בתחום א"י המנדטורית. קרית שמונה נקראת על שמו ועל שם שבעת חבריו (1949). תנועת הנוער בית"ר (בית טרומפלדור) נושאת את שמו.
לכסיקון האישים של א"י עמ' 244-245