רחובות, שכונות ואתרים

זמנהוף, ד"ר

אליעזר לודויג זמנהוף (1917-1859) ממציא השפה הבינלאומית "אספרנטו".

תרגם לשפה החדשה יצירות ספרותיות קלאסיות לרבות התנ"ך. נמנה על ראשוני "חיבת ציון".
יודיאקה, לכסיקון עמ, 131