רחובות, שכונות ואתרים

השחר

דמדומי בוקר.

דמדומי בוקר, נצנוצי האורות הבוקעים ועולים לפני זריחת השמש, ככתוב: "מעלות השחר עד צאת הכוכבים" (נחמיה ד' 15).
אברהם אבן שושן, "המילון החדש".