רחובות, שכונות ואתרים

שוק

השוק העירוני

שנים ארוכות היה השוק העירוני ממוקם במגרש ריק ברחוב יוספטל. ב - 6.9.93 הונחה אבן פינה לשוק החדש שנתן לרחוב כולו את שמו בסוף 1997 .בשנת 2001 טרם פתח השוק החדש את שעריו.
הקתדרה לחקר תולדות המקום .