רחובות, שכונות ואתרים

השומר

ארגון השומרים העברים בא"י (1920-1909) .

איגוד שומרים עבריים בישובים העבריים בארץ ישראל. נוסד ב - 1909 לשם עבודה עצמית והגנה עצמית. בין מייסדיו יצחק בן צבי, ישראל גלעדי, אלכסנדר זייד וישראל שוחט. בתחילה שמרו שומרים ערביים על הרכוש. השומרים היהודים מילאו את מקומם הם רכבו על סוסים ולבשו בגדים ערביים. עם ייסוד ה"הגנה" ב - 1920 עברה האחריות לשמירת הרכוש והנפש לידי העם כולו.
יודיאיקה, לכסיקון עמ' 114