רחובות, שכונות ואתרים

הנביאים

ממנהיגי עם ישראל בתקופת המקרא.

הנביא מטיף לדבר ה'. "נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצוונו".
מילון חדש, אברהם אבן שושן.