רחובות, שכונות ואתרים

המעפילים

העליה הבלתי ליגלית לא"י בתקופת המנדט הבריטי.

העולים שהגיעו ארצה בניגוד להוראותיה של ממשלת המנדט הבריטי. רבים נתפסו והועברו למחנות בקפאריסין. אחרים הורדו מן האוניות תוך סיכון רב והתערו בין אנשי הישוב הותיקים. אונית המפעילים הראשונה "וולוס" היגיעה ארצה ב - 1935. העליה הבלתי ליגלית נקראה גם "עליה ב".
יודאיקה, לכסיקון עמ' 111-112