רחובות, שכונות ואתרים

האשל

עץ ממשפחת האשליים. "ויטע אשל שבע" (בראשית כ"א 33).

אחד מארבעה סוגים של צמחים הנמנים עם משפחת האשליים ונפוצים בעיקר באזור הים התיכון ובמדבריות אפריקה ואסיה. דלים כ - 13 מיני אשל. אשל הפרקים אופייני לנגב ולשפלת החוף הדרומית. אשל הירדן מצוי על גדות הירדן. בחולות הנודדים על שפת הים נפוץ האשל הצרפתי. בביצות המלוחות מוצאים את האשל המרובע ובעמק הערבה את אשל המן הנקרא כך בשל כנימת מגן השוכנת עליו ומפרישה חומר מתוך שהבדווים נוהגים מן או מגן לאכול.
אנציק' בריטניקה לנוער.