רחובות, שכונות ואתרים

האורן

עץ ירוק עד ממשפחת האורניים.

האורנים הם עצים ירוקי עד בעלי שתי צורות עלים: דמויי קשקשים, ועלים מחטנים. האורן הוא עץ חד ביתי, שמתפתחות עליו תפרחות זכריות וגם נקביות. התפרחת הזכרית מורכבת מאיצטרובל. ברקמות העץ מצוי שרף דביק, השומר על עץ מפני חיידקים ופטריות. משרף זה מפיקים טרפנטין . אורן ירושלים גדל במרבית ארצות הים התיכון. בארץ שרדו כמה חורשים קדומים בכרמל, בהרי שומרון ובהרי ירושלים. קיים גם אורן הסלע, שזרעיו ההם הצנוברים הטובים למאכל. מין אחר הגדל הוא האורן הקפריסאי, שגזעו הישר מקנה לו עדיפות בייעור. הערה: ב- 1996 ביהכ"נ היה בבית פרטי ברחוב זה.
אנציק' בריטניקה לנוער