רחובות, שכונות ואתרים

דשנים

ביח"ר לדשנים וחומרים כימיים.

הדשן הוא זבל כימי הרחוב נקרא ע"ש מפעל דשנים וחומרים כימיים הנמנה בין המפעלים הגדולים שבתחומי העיר.