רחובות, שכונות ואתרים

הבעל שם טוב

רבי ישראל בן אליעזר, (1760-1700) מייסד החסידות.

ישראל בן אליעזר הבעל שם טוב, 1760-1700. מייסד תנועת החסידות. נתגלה כמרפא נפשות בתפילה ובקמעות. בית מדרשו במז'בוז שבפודוליה. העיר שימשה מרכז לתנועת החסידות. הבעש"ט לא כתב ספרים. תלמידו הרב יעקב יוסף הסביר בכתב את תורת המסתורין של רבו. תורת הבעש"ט פונה אל האדם, אל רגשותיו ואמונתו התמימה.
יודאיקה, לכסיקון, עמ' 166.