רחובות, שכונות ואתרים

הגליל

חלקה הצפוני וההררי של ארץ - ישראל.

חלקה הצפוני וההררי של ארץ ישראל. בימי קדם התנחלו בו השבטים: אשר , זבולון, יששכר ונפתלי. בתקופת החשמונאים יישוב עברי צפוף. בסוף ימי הבית השני אזור פורה שהוקמו בו מאות יישובים. היישוב היהודי בגליל לא פסק מעולם.
כל מקום ואתר 126-125.