רחובות, שכונות ואתרים

הגורן

מקום איסוף ודייש התבואה לאחר הקציר. " ומלאו הגרנות בר" (יואל ב' 24).

מקום ישר ופתוח שדשים בו את התבואה "ומלאו הגרנות בר" (יואל ב' 24). תבואה שנאספה לדייש "צובר גרנו לתוכו" (ראש השנה י"ג). הזמן שבו מביאים את התבואה לגורן, עונת דיש "ימתין עד שתגיע גורן" (תוספתא בבא מציעא ט' כ"ד)? ככר, מגרש פתוח "יושבים.. בגורן פתח שער שומרון" (מלכים א' כ"ב)
מילון חדש, אברהם שושן.