רחובות, שכונות ואתרים

הגפן

משבעת המינים שנשתבחה בהם א"י. " והגפנים סמדר נתנו ריח" (שיה"ש ב' 13).

צמח מטפס בעל קנוקנות וגבעול מעוצה המצמיח אשכולות של ענבים. הגפן הוא אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ - ישראל VITIS.
מילון חדש, אברהם אבן שושן.