רחובות, שכונות ואתרים

הושע

הנביא הושע בן בארי, מנביאי ישראל בימי בית ראשון.

הנביא הושע בן בארי חי במלכות שומרון לפני חורבנה, החל מימי שלטונו של ירבעם השני עד ימיו של פקח בן - רמליהו. בדבריו הוא מוכיח את בני העם על עבודה זרה, על חטאים חברתיים ועל כריתת בריתות חסרות תועלת עם העמים השכנים. ספר הושע הינו הראשון בספר "תרי עשר" שבתנ"ך.
יודאיקה, לכסיקון, עמ' 104.