רחובות, שכונות ואתרים

ההגנה

כח צבאי מחתרתי של היישוב היהודי בא"י בתקופת המנדט.

ארגון ה"הגנה" הצבאית של יהודי א"י בתקופת המנדט הבריטי, למן הפרעות של השנים 1921-1920 ועד הקמת צה"ל ב - 1948. ה"הגנה" ירשה מ"השומר" את תפקיד ההגנה על חיי היהודים. ב - 1921 הדפה התקפות ערבים ביפו ובמושבות. מאוחר יותר הפכה לצבא במחתרת. היחידות שב"הגנה" היו: חי"ק ,חי"ש, פלמ"ח, גדנ"ע קשר והנדסה. עם תום מלחמת העולם הפעילה ה"הגנה" ארגון בריחה של שרידי השואה מאירופה לא"י. (עליה ב').
לכסיקון לבטחון ישראל עמ' 151-156.