רחובות, שכונות ואתרים

הותיקים

לכבודם של ותיקי קרית פרוסטיג.

לכבודם של ותיקי המתיישבים בקרית אתא.