רחובות, שכונות ואתרים

החרמון, מעלה

רכס הרים המתנשא בצפון הארץ. "תבור וחרמון בשמיך ירננו" (תהילים פ"ט 13).

רכס ההרים הגבוה ביותר בתחומי ארץ - ישראל, מתנשא בצפון הארץ בגבול ישראל לבנון סוריה. שיאו 2,814 מ' מעל פני הים. מאז מלחמת ששת הימים נמצאות השלוחות המערביות והדרומיות של ההר בשליטתה של ישראל. (הגבוהה בהן 2,224 מ'.)
כל מקום ואתר עמ' 135.