רחובות, שכונות ואתרים

המגינים

לכבוד מגיני המולדת בדור התקומה.

לכבודם של מגיני המולדת. לאורך כל התקופות.