רחובות, שכונות ואתרים

המכבים

אנשי יהודה המכבי שלחמו ברומאים.

יהודה בן מתיתיהו כונה "מכבי"(מקבי)? הכינוי מכבים דבק בכל לוחמי המרד ברומי ב - 168 לפנה"ס. פרוש השם לא נודע. יש המניחים כי מקורו בפסוק:" מי כמוך באלים ה' ויש הסוברים שהוא נובע מן המילה . "מקבת" שפרושה פטיש.
יודאיקה, לכסיקון עמ' 212.