רחובות, שכונות ואתרים

המייסדים

לכבודם של מייסדי קרית אתא

לכבודם של המייסדים שהגיעו למקום בשנת 1925, לאחר רכישת אדמות הכפר ע"י חברת "קהילת ציון" עבור אגודת ישראל" מוורשה. זכות המייסדים שמורה למשפחות: אברמסקי , טבצ'ניק, לנדאו פדרבוש, פישר וכן לרווקים: גולדברג, דרמן, ונחוצקר, סימנהאוז פלינט ופרלמן.
הקתדרה לחקר תולדות המקום.