רחובות, שכונות ואתרים

הנרקיסים

צמח בר חורפי.

צמח בר חורפי, בעל פרחים גדולים ולבנים המפיצים ריח חריף ונעים. הם ניכרים למרחוק בעטרתם הצהובה הדומה לספל.
צילון חדש, אברהם אבן שושן.