רחובות, שכונות ואתרים

העיריה

לכבוד עירית קרית אתא.

בית העיריה החולש על הככר העניק לה את שמה.