רחובות, שכונות ואתרים

הס משה

הס משה (1812-1875 ). מראשי התנועה הסוציאליסטית וממבשרי הציונות.

משה הס (1812-1875), מראשוני התנועה הסוציאליסטית ומבשרי הציונות. חבר האינטרנציונל הסוציאליסטי הראשון . בספרו "רומי וירושלים" התנגד להתבוללות ודיבר בזכות ההתישבות בא"י, ובמטרת היהודים להקים מדינה יהודית סוציאליסטית. סבר כי זהו הכרח היסטורי רוחני המהווה המשך לנבואת אחרית הימים בה מדובר על חברה מתוקנת. עצמותיו הועלו לארץ ונטמנו בבית הקברות בכנרת. על שמו "כפר הס" בשרון.
יודיאיקה, לכסיקון עמ' 11.