רחובות, שכונות ואתרים

העצמאות

לכבוד עצמאות מדינת ישראל.

לכבוד עצמאותה של מדינת ישראל.
מילון חדש, אברהם אבן שושן.