רחובות, שכונות ואתרים

העמק

בקעה . "ויששכר… בעמק שולח ברגליו" ( שופטים ה' 15).

שטח הנמוך בדרך כלל מן המקומות הסובבים אותו. מישור מוקף הרים דוגמת עמק זבולון בו נמצאת קרית אתא. "כי לא נתני לרדת לעמק" (שופטים א' 34).
מילון חדש, אברהם אבן שושן.